Usługi » pomiarowe

Pomiary elektryczne to nieskomplikowana czynność, umożliwiająca sprawdzenie funkcjonowania instalacji elektrycznej. Odpowiedzialność za pilnowanie systematyczności przeprowadzania pomiarów leży zazwyczaj na właścicielu danego budynku mieszkalnego lub jego zarządcy. 

Najważniejsza w przypadku pomiarów elektrycznych jest systematyczność. Częstotliwość z kolei powinna być kwestią indywidualną, zależną od każdej instalacji. Jeśli mowa o nieco starszej, znajdującej się w wiekowym budynku, warto dokonywać badań eksploatacyjnych częściej. W przypadku nowej infrastruktury elektrycznej pomiary mogą być przeprowadzane rzadziej, jednak w obu sytuacjach maksymalna różnica między jednym a drugim przeglądem może wynosić 5 lat. 

Warto też pamiętać o tym, że jeśli mamy podejrzenie, że z naszą instalacją elektryczną może być coś nie tak, nie należy czekać, aż minie wspomniane 5 lat. Należy przeprowadzić badanie wcześniej – tak, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku i nie grozi nam, jako domownikom, żadne niebezpieczeństwo. 

Nie czekaj na porażenie domownika lub pożar - wykonaj pomiary i bądć bezpieczny. Pamiętaj, że protokół z badań może być Twoim atutem w przypadku likwidacji szkód z ubezpieczenia.